Preču maiņa & atgriešana

 1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesībasun vienpusēji atkāpties  no www.coffeeritz.lv veikalā noslēgtā preču pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot “Coffee Ritz” rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta “Coffee Ritz” uz šādu adresi: SIA “Coffee Ritz”, Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039 vai pa e-pastu: info@coffeeritz.lv.
 2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6. punktā noteiktā kārtībā.
 3. Noteikumu 1. punktā noteiktās atteikuma tiesībasvar izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
 4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

4.1 prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

4.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

 1. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt “Coffee Ritz” prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.
 2. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 8. punktam, Pircējs nosūta pa pastu vai bez maksas nodod “Coffee Ritz” ofisā pirms tam vienojoties ar “Coffee Ritz” pa e-pastu info@coffeeritz.lvpar preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas “Coffee Ritz” pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.
 3. Atgriežot vai mainot www.coffeeritz.lv veikalā iegādātās preces, “Coffee Ritz” ir tiesības pieprasīt aizpildīt “Coffee Ritz” iesniegtu preču atgriešanas vai maiņas formu.
 4. Pircējs (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs apmainīt vai atgriezt, ievērojot Noteikumu 6. punkta kārtību, arī Līgumam atbilstošu preci, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis u.c. Par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu Pircējam ir jāpaziņo “Coffee Ritz” nekavējoties (pie preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā) pa e-pastu info@coffeeritz.lv. Šie noteikumi par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu nav attiecināmi uz precēm, uz kurām nav iespējams izmantot atteikuma tiesības atbilstoši Noteikumu 4. punktam.
 5. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti. Ja preces ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, “Coffee Ritz” ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.
 6. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. “Coffee Ritz” ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad “Coffee Ritz” saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis “Coffee Ritz” apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
 7. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, “Coffee Ritz” norēķinās, ievērojot Noteikumu 10. punktu. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. “Coffee Ritz” ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad “Coffee Ritz” saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis “Coffee Ritz” apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
 8. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, “Coffee Ritz” norēķinās, ievērojot Noteikumu 10. punktu.
TOP
Iepirkumu grozs 0